Retirada del logo de la FEBD del WEB de la FCBE

Tramitació d´habilitacions. Petició de retirada del logo de la federació espanyola del WEB de la FCBE.

21/7/2012


RETIRADA DEL LOGO DE LA FEBD

Escrit de la FEBD rebut a la FCBE

Atenent a l´escrit de la Junta Directiva de la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD), de data 20 de juliol en relació a l´assumpte de referència, es fa efectiva la retirada dels logos sol·licitada.

Escrit de la FEBD:

Retirada del logo de la FEBD del WEB de la FCBE  | Federació Catalana de Ball Esportiu

L´escrit de la FEBD, en la mateixa línea dels que ha estat rebent la FCBE en relació amb aquest tema, no fa sinó il·lustrar encara més la nul·la voluntat d´integració de la FEBD respecte la sol·licitud d´afiliació presentada per la FCBE, així com l´obstaculització de totes les vies d´aproximació que aquesta federació està portant a terme.

La FCBE es reserva el dret d´exercitar quantes accions considerí convenients, en defensa dels legítims interessos dels federats catalans.

Barcelona a 20 de juliol de 2012

Junta Directiva de la FCBE

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies