Comunicat de la FCBE. Adhesió a la federació espanyola

Comunicat de la FCBE, a causa de la dilatació en el reconeixement de l´adhesió a la FEBD.

3/8/2012


AFILIACIÓ DE LA FCBE A LA FEBD

SITUACIÓ I ACCIONS IMMEDIATES

NOTA INFORMATIVA

Davant la situació creada amb la FEBD envers el reconeixement de l´adhesió de la FCBE (article 6è dels Estatuts de la Federació Espanyola), així com la dels clubs, les habilitacions d´esportistes i tècnics catalans, la FCBE es veu en l´obligació de fer públic un comunicat, denunciant la situació incomprensible creada per la FEBD, annexat en el document relacionat d´aquesta notícia.

Per tal de fer front a la situació i conscients de les responsabilitats que la Federació Catalana assumeix respecte al Ball Esportiu al nostre país, la seva Junta Directiva us vol transmetre:

  1. És voluntat de la FCBE informar en tot moment de les gestions que s’estan portant a terme.
  1. La  FEBD ha demostrat una actitud obstaculitzadora a l’afiliació de la FCBE, de més de 6 mesos.
  1. La FCBE ha esgotat tots els recursos per aconseguir un procés d’integració, just, respectuós amb Catalunya i els seus esportistes.
  1. La FCBE no acceptarà més actituds caciquistes i lesives pels interessos del seu col·lectiu.
  1. La FCBE continuarà les accions que calgui davant els estaments adients per a aconseguir la plena integració a la FEBD amb el respecte que es mereix i sense renunciar als nostres drets.
  1. La FCBE manifesta que les llicències de la temporada 2011 - 2012, emeses per la AEBD són vigents fins la data de la seva caducitat (31.08.2012). Aquestes llicències són vàlides per a tots els esportistes que les tinguin vigents. S´ha informat d’aquesta circumstància a la Federació Internacional (WDSF).
  1. Els imports de les habilitacions de les llicències de la FEBD per la temporada 2012-2013, lliurat per la FCBE a la FEBD, i tanmateix retornades per aquesta última han estat dipositades en un compte de la FCBE obert exclusivament a aquest fi, i restringit a qualsevol moviment. El esportistes que ho desitgen, però,  poden sol·licitar el seu retorn a la Secretaria Administrativa de la FCBE. Els imports no reclamats es lliuraran a la FEBD tan bon punt aquesta hagi reconegut la integració de la FCBE.
  1. La FCBE continuarà el seu projecte esportiu d’acord amb el previst.
  1. S´ha acordat amb una representació dels Clubs organitzadors de competicions, conjuntament amb el Comitè Esportiu de la FCBE el Calendari de Competicions Autonòmic per la temporada 2012 - 2013, publicat al WEB de la FCBE.
  1. La FCBE continuarà exercitant totes les accions legals que corresponguin en defensa dels interessos de la Federació, els Clubs, esportistes, jutges i tècnics que la integren.

La FCBE lamenta profundament la situació  i perjudicis que l’animadversió de la FEBD envers el col·lectiu català està suposant, però tanmateix transmet la  voluntat sòlida, ferma, compromesa  i decidida  de continuar el projecte esportiu  propi en benefici de tots els esportistes catalans.

Aquesta FCBE seguirà informant puntualment, mitjançant les vies habituals, de qualsevol fet destacable en el moment que és produeixi.

Atentament,

Junta Directiva de la FCBE


document relacionat

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies