Reconeixement de la integració de la FCBE a la FEBD

Nova entrada de la documentació a la FEBD

15/10/2012


Reconeixement de la integració de la FCBE

Barcelona, a 15 d´octubre de 2012

Benvolguts clubs i federats:

Per la present us comuniquem que en data 15.10.2012 la FCBE ha donat entrada a la Secretaria de la FEBD nova sol·licitud d´integració a la mateixa, d´acord amb el requeriment de l´assessoria jurídica de la FEBD de data 7 d´agost  en resposta a la presentació prèvia de la Federació Catalana.

Donat que no és possible la certificació legal  del punt 2 del Protocolo de Integración a la FEBD, fins que ho aprovi una Assemblea Extraordinària de la FCBE, es ratifica el compromís de sotmetre la modificació estatutària mitjançant una convocatòria a celebrar dins l´any 2013.

Entenem que amb aquesta acció es subsanen les deficiències administratives que dificultaven la acceptació de la FCBE en l´estructura federativa espanyola. Atés això, demà 16 d´octubre de 2012 es tramitaran des de la secretaria de la FCBE totes les habilitacions rebudes dels clubs i esportistes federats.


Recordem que és competència de la FEBD confirmar l´habilitació de les llicències nacionals i la data de la seva efectivitat, per a poder participar en les properes competicions de caràcter estatal.

Atentament,

Junta Directiva de la FCBE

Nota.- Per tal de tenir a l´abast totes les gestions realitzades per la FCBE envers la integració en la FEBD, al web relacionat teniu el recull de les noticies publicades al respecte.

web relacionat

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies