Comunicat sobre les llicències a Catalunya (1 de 2)

Situació per les restriccions COVID en vigor

26/1/2021


COMUNICAT DE LA FCBE

Situació de l’activitat esportiva a Catalunya durant les restriccions COVID

(Restriccions en vigor fins el 7 de febrer de 2021)

Davant de les consultes rebudes a la FCBE sobre les possibilitats de dur a terme la pràctica esportiva a Catalunya, hem d’insistir en el que assenyala la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener, ratificat successivament per la Resolució SLT/67/2021 de 17 de gener i Resolució SLT/133/2021 de 22 de gener, que diu:

  • Apartat 2.2.- Mobilitat fora de Catalunya i Apartat 3.2.- Mobilitat dintre de Catalunya: Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d’acord amb l’apartat 12 d’aquesta Resolució.
  • Apartat 12.4 (últim paràgraf) Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
  • Apartat 12.5 S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
En relació a aquestes restriccions, les federacions catalanes, a través de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), van presentar una demanda judicial pel discriminatori de les mesures, envers a l’esport català, demanda que ha estat desestimada, estant per tant en vigor les mesures indicades als punts anteriors.

Consultada l’Assesoria Jurídica de la FCBE ens informen que, per a poder fer ús de les excepcions assenyalades, cal justificar documentalment que s’està en possessió de la llicència que permet participar en competicions estatals, internacionals o professionals, així com estar inscrits als corresponents esdeveniments esportius, que en el cas del ball esportiu significa disposar de la llicència de competició conjunta de la FCBE i FEBD.

Per a qualsevol consulta addicional, enviar email a info@fcbe.cat.

Junta Directiva de la FCBE


la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies