COVID-19. Novetats Resolució SLT/1278/2021 de 30 d’abril

Novetats respecte a la resolució anterior

4/5/2021


RESOLUCIÓ SLT/1278/2021 de 30 d’abril

Novetats respecte a la resolució anterior

(En vigor a partir del 3 de maig, fins al 9 de maig)

COVID-19. Novetats Resolució SLT/1278/2021 de 30 d’abril | Federació Catalana de Ball Esportiu

Des de l’Oficina de l’Esport de l’Ajuntament de Barcelona ens informen de les principals novetats de la Resolució SLT/1278/2021 de 30 d’abril, respecte a la Resolució SLT/1178/2021 de 23 d’abril, essent el resum el següent:

NOVETATS  des de l’anterior RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d’abril

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, de manera presencial, limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones, i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. En instal·lacions i equipaments en espais oberts o bé en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic, així com les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, respectant el límit de l’aforament al 50%, hi poden assistir fins a un màxim de 1.000 persones. 

Els titulars de les entitats han de presentar una declaració responsable (formulari en document relacionat) al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’entitat en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2. 

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1. 

Per més informació: 

FCBE


document relacionat

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies