COVID-19. Resolució SLT/716/2021. Afectació al món de l’esport

Modificació restriccions a partir del 15 de març

13/3/2021


RESUM MESURES RESOLUCIÓ SLT/716/2021

Preparat per l’Assesoría Jurídica de la UFEC

Mesures en vigor a partir del 15 de març

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la Resolució SLT/716/2021 de 12 de març (veure resolució en document relacionat), mitjançant la qual es mantenen les restriccions per la COVID de les resolucions anteriors, amb algunes mesures de flexibilització, que seran d’aplicació a partir del 15 de març. 

L’Assesoría Jurídica de la UFEC ha preparat els següents comentaris, pel que fa referència a l’afectació al món de l’esport:

 • La mobilitat està permesa per tot l’àmbit de Catalunya per realitzar activitats autoritzades o en el grup bombolla corresponent.
 • Es manté el toc de queda vigent entre les 22h i les 06h, excepte per les activitats de caràcter professional.
 • En l’àmbit de les instal·lacions
  • instal·lacions indoor mantenen obertura amb un 30% d’aforament, cita prèvia i amb ús de vestidors quan els usuaris no puguin canviar-se al domicili propi. Les activitats grupals estan permeses mantenint l’aforament dels espais al 30% i ús de mascareta, prèvia declaració responsable sobre l’adequació de la ventilació a l’Annex I de la resolució.  Aquestes restriccions no són d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.
  • instal·lacions outdoor mantenen obertura amb un 50% aforament, control d’accés i amb ús de vestidors quan els usuaris no puguin canviar-se en el propi domicili. Les activitats grupals estan permeses mantenint l’aforament dels espais al 50%. Aquesta restricció no és d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.
 • En l’àmbit català, es permeten totes les competicions esportives.
 • Les competicions esportives, excepte les estatals o internacionals de futbol i bàsquet professional, podran celebrar-se amb assistència de públic, segons les següents condicions:
  • amb aforament del 30% en espais tancats fins un màxim de 500 persones o un màxim de 1000 en cas de complir les condicions de ventilació previstes a l’Annex I de la resolució.
  • amb aforament del 50% en espais a l’aire lliure fins un màxim de 1000 persones.
INFORMACIÓ D’INTERÈS:

Document amb FAQS sobre l’esport, preparat per la SGEAF 

Document amb FAQS en general, preparat pel Dep. Interior (Protecció Civil) 

Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener (Ampliació restriccions fins 17 de gener)

Resolució SLT/67/2021 de 16 de gener (Ampliació restriccions fins 24 de gener)

Resolució SLT/133/2021 de 22 de gener (Ampliació restriccions fins 7 de febrer)

Resolució SLT/516/2021 de 26 de febrer (Ampliació restriccions fins 8 de març)

Resolució SLT/612/2021 de 5 de març (Ampliació restriccions fins 15 de març)

Resolució SLT/716/2021 de 12 de març (Ampliació restriccions a partir del 15 de març)

FCBE


document relacionat

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies