Inscripció tècnics al Registre Oficial de Professionals de l’Esport

Procediment d’inscripció al ROPEC

20/1/2020


REGISTRE DE PROFESSIONALS DE L’ESPORT DE CATALUNYA (ROPEC)

Procedimet per a la inscripció dels tècnics federatius

El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió sobre la Llei que modificava la Llei 3/2008 d’exercici de les professions de l’esport i que permetia inscriure’s en el ROPEC als tècnics federatius.

Com a conseqüència, els tècnics amb formació federativa que comptin amb informe favorable de la Federació Catalana de Ball Esportiu (FCBE), poden inscriure’s en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

La formació mínima requerida en cada nivell correspon a:

  • Monitor de modalitat: 65 hores
  • Entrenador nivell bàsic: 65 hores
  • Entrenador nivell mig: 180 hores
  • Entrenador alt nivell: 210 hores
  • Director esportiu: 210 hores

La formació ha de venir acompanyada d’un mínim de 700 hores de pràctiques remunerades o no, en la categoria professional a la qual es vulgui inscriure l’interessat.

Tant la formació com l’experiència del Tècnic correspon acreditar-la a la FCBE, en les seves respectives diciplines. Amb aquesta documentació, l’interessat ha de liquidar una taxa de 65,55 euros (32,80 euros si es tramita per Internet) i sol·licitar el certificat de l’Escola Catalana de l’Esport per a la inscripció al ROPEC. 

Inscripció tècnics al Registre Oficial de Professionals de l’Esport  | Federació Catalana de Ball Esportiu

La documentació necessària és:

  • Informe de la FCBE, acreditant formació i experiència del tècnic, previ pagament de 60 € en concepte de despeses administratives (Nota 1).
  • Model 1.- Declaració responsable sobre l’experiència professional de l’interessat 
  • Model 2.- Instància d’autoliquidació de la taxa 
  • Model 3.- Instància de sol·licitud del certificat de l’ECE

Nota 1.- Cal tenir la llicència de tècnic en vigor i sol·licitar l’informe per email (info@fcbe.cat), adjuntant còpia de/s tìtol/s, programa del curs (hores de formació i continguts) i Model 1 complimentat.

Per a qualsevol consulta o informació addicional, enviar email a info@fcbe.cat

FCBE

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies