Pràctica esportiva en parella. Resposta de la SGEAF

Resposta a la qüestió plantejada per la FCBE

17/6/2020


PRÀCTICA ESPORTIVA EN PARELLA.

Resposta de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física

Davant de la demanda continuada de la FCBE sobre l’autorització de la pràctica del ball esportiu en parella, reiterada per escrit del President de la FCBE de data 01/06/2020, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha contestat el següent:

Benvolgut,

A la Fase 2, segons l’OM, Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  Únicament es permet l’activitat física individual i sense contacte. En totes les instal·lacions es permet la pràctica esportiva en parelles sempre mantenint la distancia de seguretat, per aquelles modalitats així practicades (pàdel, bàdminton, etc.), i en grups de fins a 10 persones no convivents i sense límit si viuen juntes.

A la Fase 3, segons l’OM, Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, També es pot fer Activitat física individual i sense contacte per a la ciutadania, mantenint la distancia de seguretat en grups de fins a 20 persones no convivents i sense límit si viuen juntes.

A la regulació de la FASE 4 cap a una nova normalitat, des de la SGEAF tenim previst regular les activitats esportives amb contacte i que no garanteixin el 1,5 m de distanciament, en aquest sentit es preveu que les entitats organitzadores d’aquestes activitats prenguin les mesures oportunes per evitar un possible contagi, en aquest sentit i tal com indiqueu la convivència pot ser un factor determinant per minimitzar aquest risc, en cas que no sigui així s’hauran de buscar altres mesures.

At,

Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física

Una vegada la SGEAF ens comuniqui la regulació de l’activitat en la Fase 4, es farà pública per a general coneixement.

FCBE

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies