Responsabilitat Civil pels Clubs de Ball Esportiu

Oferta rebuda d’UNIFEDESPORT

7/3/2019


ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CLUBS

Oferta d’UNIFEDESPORT

Recordem l’obligatorietat de que els Clubs disposin de la corresponent assegurança de Responsabilitat Civil, d’acord amb el que s’estableix en el Decret 58/2010 (Disposició Addicional Segona), per a les entitats esportives de Catalunya:

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Assegurament de les activitats esportives

Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis esportistes participants i d’altres intervinents.

Per tal de facilitar la seva tramitació, la corredoria d’assegurances de la UFEC (UNIFEDESPORT) ha preparat la següent oferta pels Clubs de Ball Esportiu:
Responsabilitat Civil pels Clubs de Ball Esportiu    | Federació Catalana de Ball Esportiu
  • Descarregar oferta 1 (clicar)
Adjuntem també oferta en cas que el club desenvolupi la seva activitat o part d’ella en CENTRES DOCENTS (segons Decret 218/2001 de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents):

Responsabilitat Civil pels Clubs de Ball Esportiu    | Federació Catalana de Ball Esportiu
  • Descarregar oferta 2  (clicar)
Els clubs interessats contacteu amb UNIFEDESPORT per email (info@unidefesport.com) o telèfon 934.874.575.

FCBE 

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies